Drake

     F.R Drake company är världsledande när det gäller automatiskt

     packande av korvar, cheese sticks och andra cylindriska produkter.

     F.R Drake har med hjälp av modern ingenjörsteknik och lång erfarenhet

     utvecklat maskiner som klarar av att förpacka upp till 1800 produkter i minuten.

 

     Klicka på länkarna nedan för att få mer information, eller kontakta oss.

 

 

                                                                                            
       Collator style Loader                     Launcher style Loader                ETI Robotic inspection